Naruto Shippuden

Naruto Shippuden

Estado: Currently airing

Año: 2007

IMDB Rating: 8.6

Género: Action  Animation  Anime  Adventure  Comedy  Drama  Fantasy  

Director: Pierrot Masashi Kishimoto 

Naruto Shippuden
Naruto: Shippuden is an anime series adapted from Part II of the Naruto manga series by Masashi Kishimoto. The series is directed by Hayato Date and produced by Studio Pierrot and TV Tokyo. Naruto: Shippuden is a continuation of the Naruto manga, and continues the same storyline after the passing of two and a half years in the Naruto universe. It began broadcasting on TV Tokyo on February 15, 2007.
Elenco: Junko Takeuchi , Chie Nakamura , Kazuhiko Inoue , Akira Ishida , Hideo Ishikawa , Jouji Nakata , Kōichi Tōchika , Keiko Nemoto , Kujira , Masako Katsuki , Masashi Ebara , Nobuo Tobita , Nobutoshi Canna , Romi Park , Shinji Kawada , Tomoyuki Dan , Noriaki Sugiyama , Rikiya Koyama , Satoshi Hino , Nana Mizuki .